BAS NEPAL
Corruption Ruins Lives, Fight Back
Corruption Ruins Lives, Fight Back
Corruption Ruins Lives, Fight Back

Images

अछामको बाढी पहिरो प्रभावितहरुको लागि सहयोग हस्तान्तरणको झलक
बार्सिक समिक्षा तथा योजना तर्जुमा बैठक
क्षमता अभिबृद्धि तालिम
४२ औं पुर्णकालिन बैठक
भ्रष्टाचार बिरुद्ध दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश युवा सम्मेलन
पुब्लिक स्पीच
भ्रष्टाचार बिरुद्ध प्रथम सुदुरपस्चिम युवा
भ्रष्टाचार बिरुद्ध दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश युवा सम्मेलन
तीजको कार्यक्रम
भष्टाचार बिरुद्ध शुद्धिकरण कार्यक्रम बाँके
भष्टाचार बिरुद्ध शुद्धिकरण कार्यक्रम बझाङग
भष्टाचार बिरुद्ध शुद्धिकरण कार्यक्रम डोटी