BAS NEPAL
Corruption Ruins Lives, Fight Back
Corruption Ruins Lives, Fight Back
Corruption Ruins Lives, Fight Back

Books

Click here to read
बास स्मारिका २०७८

बासको बार्षिक प्रकाशन हो - बास स्मारिका । स्मारिकामा सुशासन, पर्यटन लगायतका बिषय समावेश गरिन्छ ।

Click here to read
बेलहरी दर्पण

बासले जानकी गाउँपालिका वडा न. ५ को सहयोगमा बेलहरी दर्पण प्रकाशन गरिको हो ।

Click here to read
बास स्मारिका २०७६

बासको बार्षिक प्रकाशन हो बास स्मारिका । स्मारिकामा सुशासन, पर्यटन लगायतका बिषय समावेश गरिन्छ ।

Click here to read
बास स्मारिका २०७५

बासको बार्षिक प्रकाशन हो बास स्मारिका । स्मारिकामा सुशासन, पर्यटन लगायतका बिषय समावेश गरिन्छ ।

Click here to read
परिवर्तन

बासका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको अनुभव संग्रहित पुस्तक हो ।

Click here to read
शङ्खनाद

यो संयुक्त गजल संग्रह हो । यसमा गजलकारहरु तपेन्द्र बहादुर मलाती दिला शाह, नेम बहादुर शाही, मन भण्डारी र मुना बिष्टका गजल संग्रहित छन् ।

Click here to read
वडा पाश्र्वचित्र(नेपालगञ्ज २०)

यो वडा न. २० को वडा पाश्र्वचित्र हो यसमा वडाका सम्पर्ण तथ्यांकहरु समावेश गरिएको छ ।

Click here to read
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन