BAS NEPAL
Corruption Ruins Lives, Fight Back
Corruption Ruins Lives, Fight Back
Corruption Ruins Lives, Fight Back

Bagmati Province Branches

S.N. District Branch Chair Person Address Contact Email
1 Bhaktapur ______ ______ ______ _______
2 Chitwan Maniraj Adhikari Bharatpur 9855002525 adhikariabiral@gmail.com
3 Dhading Sangyog Sharma Dhading _____ _____
4 Makawanpur Rupesh Bartawla Kantipath 5, makwanpur 9801076615 sitansu.amit@gmail.com
5 Kavrepalanchowk Babulal Tamang Dhulikhel Kavre 9803004683 babulaltamang047@gmail.com
6 Lalitpur Umita Bajracharya Lalitpur 9841593229 nagarkotipuskar@gmail.com
7 Kathmandu Sakuntala Shah Kathmandu 9860900357 shahshaku744@gmail.com
8 Rasuwa Simon Thapa Rasuwa 9845388809 st449200@gmail.com
9 Sindhupalchowk Shanti Thing Tamang Chautara Shaga Chowk gadi 5, Sindhupalchowk 9813748103 thingshanti48@gmail.com
10 Dolakha Sujan Kafle Tamakoshi 1, Bhirkot Dolakha 9851226906 ________
11 Ramechhap Yubraj Shrestha Manthali 11, Ramechhap 9851064312 shresthay17@gmail.com